Guitar Madness

GTR1 GTR3 GTR4 GTR5 GTR5 GTR5 GTR5 GTR5 GTR5 GTR5 GTR2

country music hall of fame, nashville

GTR1 GTR2 GTR3 GTR4 GTR5 GTR6 GTR7

The Group of Seven Guitar Project (see here for info)

GTR1 GTR1 GTR1 GTR1 GTR1 GTR1 GTR1

Historical Guitars from the NY Met.

GTRB1 GTRB2 GTRB4 GTRB3

Bill's Guitars.

All Photos © Bill Osborne 2020